Brance specialisatie - Financieel

Reorganisatie van afdeling hypotheken bij een grote bank. Doel hierbij was omzetgroei, efficiëntie verbetering, kostenreductie en cultuuromslag. Kosten daalde in de periode met 44% en omzet steeg van € 800 mio tot € 2,3 mrd.

Opdracht bij grootste veiling ter wereld. Aangesteld als financieel directeur waarbij werkzaamheden bestonden uit; onderhandelingen met banken over meerjarenfinanciering, uitbreidingsactiviteiten, vormgeven nieuw organisatiestructuur. Tevens verbeteringen doorvoeren in processen rondom planning en controlcyclus, begroting, meerjarenplannen, jaarverslagen.